DMCR INFOGRAPHIC

สรุปสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยปี 2560

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 2,197
สรุปสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยปี 2560

ตลอดแนวชายฝั่งทะเลประเทศไทยประมาณ 3,151 กม. ยังมีแนวชายฝั่งที่มีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 145.73 กม. (ร้อยละ 4) ได้รับการแก้ไขไปแล้ว 558.71 กม. (ร้อยละ 18) และมีพื้นที่ที่สมดุลหรือยังไม่มีปัญหาการกัดเซาะอีก 2,446.69 กม. (ร้อยละ 78) โดยพื้นที่ที่มีการกัดเซาะรุนแรงส่วนใหญ่อยู่ในเขตอ่าวไทยตอนล่าง สาเหตุหลักมาจากการใช้ที่ดินไม่เหมาะสมและโครงสร้างชายฝั่งทะเล

ดาวน์โหลด

สรุปสถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลไทยปี 2560.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.11 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 62