DMCR INFOGRAPHIC

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 5,011
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง เขตเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ตลอดแนวชายฝั่งรวม 336.55 กม. ยังคงมีปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งประมาณ 10.10 กม. (ร้อยละ 3.00) 

ดาวน์โหลด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 47