DMCR INFOGRAPHIC

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดชุมพร และสุราษฏร์ธานี

  • 26 มิ.ย. 2561
  • 2,449
สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดชุมพร และสุราษฏร์ธานี

พื้นที่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลาง เขตชุมพร และสุราษฏร์ธานี ตลอดแนวชายฝั่งรวม 405.50 กม. พบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งเฉพาะในเขตสุราษฎร์ธานีประมาณ 2.03 กม. (ร้อยละ 0.50) 

ดาวน์โหลด

สถานการณ์กัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนกลางปี 2560 จังหวัดชุมพร และสุราษฏร์ธานี.jpg
ประเภทไฟล์ : .jpg ขนาด : 0.10 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 44