DMCR NEWS

ทส.เปิดมูลนิธิฯ-แจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

  • 28 มิ.ย. 2561
  • 1,024
ทส.เปิดมูลนิธิฯ-แจ้งเหตุสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) บูรณาการ 3 หน่วยงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมป่าไม้ เปิดมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า และศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน พร้อมทั้งประกาศเจตนารมย์ทิศทางการดำเนินงานของมูลนิธิ โดยมีพระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าพระคุณธงชัย) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร วิทยาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในโอกาสนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย น.ส.สุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาการอธิบดีกรมป่าไม้ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงฯ รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของทั้ง 3 หน่วยงาน พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่ร่วมบริจาคให้มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม (กริต สามะพุทธิ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดตั้งศูนย์สายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เป็นการบูรณาการร่วมกันของทั้ง 3 หน่วยงาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านช่องทางการสื่อสาร แจ้งเบาะแส ร้องเรียน ร้องทุกข์ ได้ตรงช่องทางและสะดวกรวดเร็ว เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนด้วยการแจ้งข้อมูลข่าวสารหรือเบาะแสการกระทำผิดดังกล่าว จึงได้มอบหมายให้ทั้ง 3 หน่วยงานปรับปรุงหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน บริการประชาชนให้เป็นหมายเลขเดียวกัน โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ คอยรับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์จากประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งได้เริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.61 ที่ผ่านมา ทั้งนี้กรมอุทยานฯ ได้มีการรับแจ้งเหตุตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน จำนวน 153 ครั้ง กรมป่าไม้ ได้รับแจ้งเหตุ จำนวน 6 ครั้ง แต่ในส่วน กรม ทช. ยังไม่ได้รับแจ้งเหตุใดๆ

 

 

 

  

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง