DMCR NEWS

ทช. ร่วมถกแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช.

  • 6 ก.ค. 2561
  • 689
ทช. ร่วมถกแนวทางการขับเคลื่อนงาน คทช.

(5 กรกฎาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) และประเด็นอื่นๆ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการจัดที่ดินจังหวัดชายทะเล เพื่อให้ที่ประชุมได้ทราบและพิจารณาถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อไป

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง