DMCR NEWS

ทช.ร่วมหาแนวทางรณรงค์เลิกใช้โฟม-ลดใช้พลาสติก

  • 6 ก.ค. 2561
  • 569
ทช.ร่วมหาแนวทางรณรงค์เลิกใช้โฟม-ลดใช้พลาสติก

(4 กรกฎาคม 2561) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดการประชุมหารือ เรื่อง กิจกรรมรณรงค์เลิกใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติก โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธาน ในการนี้ มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยผู้บริหาร และข้าราชการที่เกี่ยวข้องในสังกัด ทส. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาขยะพลาสติก กลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งนานาชาติได้หันมาให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้นในปัจจุบัน ทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น เราในฐานะหน่วยงานที่ดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการนำของ พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นความสำญในเรื่องการจัดการขยะพลาสติก เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเกิดโมเดลที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย สวยงาม คงอยู่คู่ประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน

  

  

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง