DMCR NEWS

ทช.ร่วมประชุมสิ่งแวดล้อมนานาชาติประจำปี 2018 ที่เมือง Guiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน

  • 9 ก.ค. 2561
  • 492
ทช.ร่วมประชุมสิ่งแวดล้อมนานาชาติประจำปี 2018 ที่เมือง Guiyang สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบหมายให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับการดูแลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมการประชุม ASEAN-China Workshop on Marine Environmental Protection (MMS) ในหัวข้อ Marine Microplastic Symposium ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ เมืองกุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้เเทนจากประเทศไทย ในการเข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิก ASEAN และจากทั่วโลกทั้ง 35 ประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้นกว่า 3,500 คน ในการนี้ นางสาวนฤมล กรคณิตนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน ได้เป็นผู้แทน ทช. นำเสนอข้อมูลสถานการณ์ขยะทะเล งานวิจัยด้านขยะทะเล และไมโครพลาสติก รวมทั้งเเนวนโยบายการแก้ปัญหาขยะทะเลของประเทศไทย ซึ่งเป็นการแสดงความร่วมมือกับผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวกับทะเลในการปกป้องทะเลให้มีความสมบูรณ์ต่อไป

นายโสภณ กล่าวว่า การจัดประชุมครั้งนี้เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสำเร็จของงานวิจัยด้าน Marine Microplastic และด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือระหว่างไทยและจีน เนื่องจาก Marine Microplastic เป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมสำคัญที่มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศทางทะเลรวมถึงมนุษย์อันเป็นผลมาจากขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งข้อมูลจากงานวิจัยพบว่าประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ของประเทศที่มีปริมาณขยะทะเลจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นขยะทะเลและ Marine Microplastic ยังเป็นประเด็นที่มีความสำคัญในระดับประเทศระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงท่าทีของประเทศไทย ในการให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา Microplastic ที่เกิดจากขยะทะเล

ด้านนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ในปัจจุบันขยะทะเลนับว่าเป็นปัญหามลพิษทางทะเลที่คุกคามระบบนิเวศ และสิ่งมีชีวิตทางทะเล รวมถึงทำให้เกิดปัญหาในด้านเศรษฐกิจและสังคม จากการศึกษาโดยส่วนใหญ่ที่เกี่ยวกับขยะทะเลพบว่าขยะพลาสติกเป็นขยะทะเลที่พบมากที่สุด เมื่อเทียบกับขยะที่เป็นวัสดุชนิดอื่น โดยสาเหตุที่ขยะพลาสติกมีปริมาณมากขึ้นนั้น อาจมาจากพลาสติกเป็นวัสดุที่มีการใช้งานได้หลากหลาย จึงเป็นวัสดุที่ยากต่อการกำจัดและย่อยสลายได้ยาก จากรายงานการผ่าพิสูจน์ซากของสัตว์ทะเลหายากในประเทศไทยช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าปัญหาหลักในการตายของสัตว์ทะเลเกิดจากปัญหาขยะทะเล ซึ่งขยะทะเลที่ส่งผลต่อการตายของสัตว์ทะเลมากที่สุด คือขยะทะเลที่เป็นเศษพลาสติก เศษเชือก และเศษอวน ไนลอน โดยเศษพลาสติกเหล่านี้จะเข้าสู่ร่างกายของสัตว์เหล่านี้จากการกิน เมื่อเศษพลาสติกเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทะเลแล้ว จะส่งผลให้กระเพาะอาหารและลำไส้อุดตัน เนื่องจากกระบวนการ ย่อยอาหารไม่สามารถย่อยเศษพลาสติกเหล่านี้ได้ ทำให้ร่างกายของสัตว์ทะเลอ่อนแอลงและตายในที่สุด

นายจตุพร กล่าวต่อว่า ปัญหาขยะพลาสติก ได้กลายเป็นวิกฤตสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งนานาชาติให้ความสำคัญ และถูกหยิบยกขึ้นมาหารือควบคู่กันในการประชุมระดับนานาชาติ จากหลักฐานที่ปรากฏชัดมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบันทั้งภาพแพขยะในมหาสมุทร ภาพผลกระทบของขยะพลาสติกที่มีต่อนกทะเล สัตว์ทะเล เช่น เต่าทะเล โลมา วาฬ และสัตว์ทะเลหายากอื่นๆ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ขยะพลาสติกกำลังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะในปี 2559 มีขยะมากถึง 27 ล้านตัน จำนวนนี้เป็นขยะพลาสติกเฉลี่ย 3.2 ล้านตัน สอดคล้องกับข้อมูลของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า แต่ละปีทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติกมากถึง 5 แสนล้านใบ และครึ่งหนึ่งของพลาสติกที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันเป็นพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เช่น ช้อม ส้อม แก้วน้ำพลาสติก นอกจากนี้แต่ละปี มีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 13 ล้านตันไหลลงสู่ทะเล ซึ่งประเทศไทยได้ถูกจัดให้อยู่ในลำดับที่ 6 ของประเทศที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลก

“ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ ได้มีนโยบาย 3 อย่าง คือ เลิกใช้พลาสติก ลดใช้พลาสติก และหานวัตกรรมใหม่ เช่น ทำที่ดักขยะปากแม่น้ำ โดยเริ่มแล้วหากสำเร็จจะขยายผลทั่วประเทศ เพื่อช่วยแก้ปัญหาขยะลงทะเล พร้อมกันนี้ ภาครัฐ ผู้แทนองค์กรต่างๆ และภาคเอกชน ทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่าย และผู้บริโภคพลาสติก ได้ร่วมแสดงเจตนารมณ์และมีส่วนร่วมลดการผลิตและการใช้พลาสติก เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติกและอนุรักษ์ทะเลไทย โดยเฉพาะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง จนนำสู่การแก้ปัญหาขยะทะเลอย่างจริงจัง” นายจตุพร กล่าวทิ้งท้าย

  

  

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง