DMCR NEWS

ผชช.นิพนธ์ บรรยายเรื่องการจำแนกชนิดของปะการัง ครั้งที่ 2

  • 20 ส.ค. 2557
  • 1,198
ผชช.นิพนธ์ บรรยายเรื่องการจำแนกชนิดของปะการัง ครั้งที่ 2

                นายนิพนธ์ พงศ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง รับเกียรติเป็นผู้บรรยาย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“อนุกรมวิธานปะการังแข็งและการจำแนกชนิดสัตว์ในแนวปะการัง”ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 - 22 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (จ.ชุมพร) โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้ง 5 ศูนย์ เข้าร่วมรับการฝึกอบรม จำนวน 35 คน ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงสนามในภาคปฏิบัติ เพื่อฝึกการสำรวจและจำแนกชนิดปะการังแข็ง ปลา และสัตว์ทะเลขนาดใหญ่บริเวณแนวปะการัง พร้อมกับสรุปผลและประเมินผลการฝึกอบรม

  
  
  

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง