DMCR NEWS

สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่12"

  • 9 ส.ค. 2561
  • 363
สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ เสด็จเปิดงาน "สีสรรพรรณไม้ ครั้งที่12"

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.61 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7 – 14 สิงหาคม 2561 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ ที่เป็นพื้นฐานสำคัญของการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยในงานดังกล่าวได้มีหน่วยงานเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการโครงการพระราชดำริในรูปแบบมีชีวิต ซึ่งจะถ่ายทอดเรื่องราวทั้ง ที่น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ไปดำเนินการจนสัมฤทธิ์ผล สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน ในการนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ได้นำนิทรรศการชุด "จากปรายฟ้าสู่ป่าชายเลน" มาจัดแสดง  พร้อมทั้งนำผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนมาร่วมจัดแสดง เพื่อมอบความรู้ให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วย โดยมีนายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จและถวายรายงาน  สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 28 องค์กร   ได่แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรฯกระทรวงศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเกษตร  กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  

  

  

  

  

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง