DMCR NEWS

ทช.ร่วมกิจกรรม MEET the PRESS “การจัดการป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน”

  • 9 ส.ค. 2561
  • 157
ทช.ร่วมกิจกรรม MEET the PRESS “การจัดการป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพูดคุยและตอบข้อซักถามจากสื่อมวลชน ในกิจกรรม MEET the PRESS ประเด็นเรื่อง “การจัดการ ป่าไม้ไทย อย่างยั่งยืน” โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวง ทส. และคณะสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องแถลงข่าว ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ

ในการนี้ รมว.ทส.ได้เน้นย้ำในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรม ทช. ดังนี้ การเปิดป่าในเมือง จ.ระนอง ในวันที่ 16 ส.ค.61 การใช้กฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 เพื่อจัดระเบียบบนเกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน และเกาะสีชัง ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง การจัดการขยะบกลงสู่ทะเล และโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 17 แห่งพรบ.ทช. 2558 ในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หากฝ่าฝืนก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง