DMCR NEWS

ทช.รับมอบผลงานศิลปะวาฬบรูด้า

  • 4 ก.ย. 2557
  • 1,968
ทช.รับมอบผลงานศิลปะวาฬบรูด้า

          เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน (สวพ.) จัดพิธีมอบผลงานศิลปะวาฬบรูด้า ระหว่างนายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้รับมอบ โดยมีนายวุฒิชัย เจนการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการทรัพยากรทางทะเล นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน นางสาวกาญจนา อดุลยานุโกศล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน และนายสุรศักดิ์ ทองสุกดี นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

 

            

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง