DMCR NEWS

อทช.ร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างชนะเลิศ

  • 5 ก.ย. 2557
  • 1,359
อทช.ร่วมพิธีมอบรางวัลป่าชุมชนตัวอย่างชนะเลิศ

               เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดป่าชุมชนตัวอย่าง ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโครงการ คนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2557  โดยมีนายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธาน พร้อมด้วยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อธิบดีกรมป่าไม้ นายพงษ์ดิษฐ พจนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ผู้นำป่าชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องวายุภักษ์ 56 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างกรมป่าไม้และบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จึงได้มีการจัดโครงการประกวดป่าชุมชนตัวอย่างเพื่อค้นหาป่าชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และป่าชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ได้แก่ ป่าชุมชนบ้านแม่กื้ดหลวง อำเภอแม่สอด จังหวัดตราด ซึ่งถือว่าเป็นป่าชุมชนที่คงความอุดมสมบูรณ์มากที่สุด

 

        

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง