DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง โดยวิธีปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในชายฝั่งที่เป็นหาดโคลน ในพื้นที่ ๖ จังหวัด (จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดนครศรีธรรมราช) ระยะทางไม้ไผ่รวม ๑๖.๓ กิโลเมตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เชิญชวน)

  • 8 ต.ค. 2561
  • 479

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-142-7418  - 02-142-7420 ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลด

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.37 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 33
แผนที่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 5.57 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 34
ราคากลาง โครงการปักไม้ไผ่ ปี 62.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.67 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการปักไม้ไผ่ ปี 62.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 14.73 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 30
รูปแบบวิธีการปักไม้ไผ่.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 17.47 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง