DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (เพชรบุรี) เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบำรุงแปลงปลูกป่าชายเลนอายุ 2-6 ปี (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) จำนวน 1,061 ไร่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4)(เชิญชวน)

  • 9 ต.ค. 2561
  • 275

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันที่เสนอราคา

สอบถามเพิ่มเติม ได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3247 0459 ในวันและเวลาราชการ

ดาวน์โหลด

เอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.31 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
เอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 1.90 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
รายละเอียดคุณลักษณะ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.56 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
รายละเอียดคุณลักษณะ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
ราคากลาง จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง