DMCR NEWS

อธิบดี ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • 11 ต.ค. 2561
  • 533
อธิบดี ทช. มอบเข็มรักษ์ทะเลยิ่งชีพ แก่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. 2561 ที่ห้องประชุม 311 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติยศยิ่ง “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” แก่คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 คน เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งใช้ประดับเครื่องแบบหรือชุดสุภาพ บริเวณหน้าอกด้านขวา โดยเครื่องหมายดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

 

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง