DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างจัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(รับฟังวิจารณ์)

  • 8 พ.ย. 2561
  • 316

เปิดรับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 – 13 พฤศจิกายน 2561

สามารถสอบถาม-ส่งคำวิจารณ์ ได้ที่

โทรศัพท์ 0 2142 7420

โทราสาร 0 2143 7963 

อีเมล : atita.ju@dmcr.mail.go.th

ดาวน์โหลด

รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.59 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 36
ราคากลาง จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 31
ราคากลาง จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.33 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 39
รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.42 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 222
ราคากลาง จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 35
รายละเอียดคุณลักษณะ จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.60 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
ราคากลาง จ้างจัดทำแผนที่ฯ จ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.36 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26
ร่างเอกสารประกาศประกวด.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 2.64 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 16.49 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 26

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง