DMCR NEWS

ทช. ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่2/61

  • 6 ธ.ค. 2561
  • 406
ทช. ร่วมกิจกรรมรับฟังการบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่2/61

วันที่ 6 ธ.ค. 2561 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดกิจกรรมรับฟังการบรรยายอบรมขยายผลของวิทยากรจิตอาสา 904 เพื่อสนับสนุนการฝึกให้กับผู้รับการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้ นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการ ในสังกัดกระทรวง ทส. เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง