DMCR NEWS

ทช.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคใต้

  • 25 ก.ย. 2557
  • 1,008
ทช.นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ภาคใต้

       เมื่อวันที่ 18 – 20 กันยายน 2557 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดโครงการ สื่อมวลชนสัญจรอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นำคณะสื่อมวลชนเพื่อชมการปฏิบัติงานของหน่วยฉลามขาวในการรื้อถอนสวนปาล์มน้ำมันที่รุกป่าชายเลนในพื้นที่ 55 ไร่ พื้นที่ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในการนี้กรมฯได้พาคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมความสำเร็จของการเพาะเลี้ยงหญ้าทะเลในบ่อพักน้ำนากุ้งและติดตามตามความก้าวหน้าโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเล โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนชายฝั่งบ้านเกาะเคี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดพังงา อีกทั้งเยี่ยมชมเครือข่ายอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชายเลน และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของชุมชน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ที่เป็นสินค้าOTOP ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้วัตถุดิบมาจากการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน

            

 

  

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง