DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ประชุมผู้บริหารกรมฯ ผ่านระบบ Video Conference

  • 7 ธ.ค. 2561
  • 353
อธิบดี ทช. ประชุมผู้บริหารกรมฯ ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 7 ธ.ค. 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 8/2561 และการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 12/2561 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีคณะผู้บริหารทั้งจากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้สั่งการให้ทุกฝ่ายดำเนินการเตรียมของขวัญปีใหม่เพื่อมอบให้แก่ประชาชน โดยให้เน้นไปที่การปฏิบัติงาน เพื่อให้คนไทยมีความสุข รวมถึงเป็นของขวัญที่ให้ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าในเมือง 10 แห่ง การจัดทำอวนดักขยะ การเร่งจัดทำคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) การเพิ่มพื้นที่ปะการัง และการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือแก่นักท่องเที่ยวช่วงวันขึ้นปีใหม่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.61 – 2 ม.ค.62 ตลอดจนการติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2562 การจัดประชุมขยะทะเลอาเซียน พร้อมทั้งเน้นย้ำให้ลดการใช้พลาสติกภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดเป็นตัวชี้วัดของกรมฯ และติดตามผลตอบรับจากประชาชนในการประกาศพื้นที่ 3 เกาะ นอกจากนี้ ในวันที่ 13 ธ.ค.61 อธิบดี ทช. จะนำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ณ พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า พร้อมกับฝากเรื่องของจิตอาสาของกรมฯ ที่จะเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจในงานดังกล่าวอีกด้วย

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง