DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ร่วมถกการจัดการที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

  • 6 ธ.ค. 2561
  • 373
อธิบดี ทช. ร่วมถกการจัดการที่ดินทำกินและแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) เข้าร่วมการประชุมหารือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับศูนย์การประสานการปฏิบัติที่ 4 กอ.รมน. เกี่ยวกับการจัดที่ดินทำกิน (Pmove) และการหารือพื้นที่ทับซ้อน ตามที่ นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตามข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งจัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ในการนี้มีพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุม พร้อมนี้มีผู้บริหารระดับสูงในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 301 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง