DMCR FACEBOOK

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

  • 29 ก.ย. 2557
  • 1,298
สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน
รักษ์ทะเล ก็ต้องรักษ์ชายฝั่งด้วยนะครับ เพราะชายฝั่งมากกว่าครึ่งของประเทศไทยเป็นชายฝั่งประเภทหาดทราย ที่มีความเปราะบาง ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลง โดยหาดทรายที่ใดที่มีความมั่นคงจะพบพืชป่าชายหาด เช่น สนทะเล ผักบุ้งทะเลขึ้นครับ
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง