DMCR FACEBOOK

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

  • 29 ก.ย. 2557
  • 856
สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน
ชายฝั่งประเภทหาดหิน หน้าผาหิน มักพบเป็นจุดเปลี่ยนรูปหรือลักษณะโค้งของหาดทรายเสมอ
สถานที่ หินนายแรง จ.สงขลา
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง