DMCR FACEBOOK

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

  • 29 ก.ย. 2557
  • 856
สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน

สวัสดีครับ พี่น้องเครือข่ายรักษ์ทะเลไทยทุกท่าน
ชายฝั่งประเภทหาดโคลน เมื่อมีความมั่นคงและมีการสะสมตะกอนได้ในระดับหนึ่งแล้ว พันธุ์ไม้ป่าชายเลนก็จะเริ่มเกิดและเติบโตขึ้น จนเป็นผืนป่าชายเลนที่สมบูรณ์ต่อไป
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง