DMCR NEWS

ทช. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

  • 26 ธ.ค. 2561
  • 283
ทช. ประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติรับเครื่องหมาย "รักษ์ทะเลยิ่งชีพ"

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 1” และเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 2” ครั้งที่ 5/2561 โดยมีนายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับเครื่องหมาย “รักษ์ทะเลยิ่งชีพ” เครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 1” และเครื่องหมาย “รักษ์ทะเล ชั้น 2” มอบให้แก่ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สมาชิกเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้ซึ่งปฎิบัติหน้าที่หรือช่วยเหลือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนสืบไป

 

 

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง