DMCR NEWS

ทช. ร่วมลงนามความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล

  • 26 ธ.ค. 2561
  • 166
ทช. ร่วมลงนามความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อม 8 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กรมการท่องเที่ยว กองบังคับการตำรวจน้ำ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และจังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยกระดับมาตรฐานการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเล โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นประธานและเป็นสักขีพยาน ในการนี้ นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนอธิบดีทรัพยากรทาทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 กรุงเทพมหานคร

สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่าควรมีการปรับปรุงมาตรการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเลให้เป็นรูปแบบเดียวกันและมีรูปแบบการแจ้งเตือนภัยที่เข้าใจง่าย อาทิ การกำหนดหมายเลขระดับสถานการณ์ ระดับ 1-5  กำหนดสี กำหนดสัญลักษณ์ ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดทำมาตรการการเตือนภัยสภาวะอากาศทางทะเลแล้วเสร็จ จะเสนอให้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง ในการนำมาตรการดังกล่าวไปปฏิบัติ เพื่อการแจ้งเตือนแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนให้เกิดประโยชน์ในการป้องกันภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างแท้จริง

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง