DMCR NEWS

ทช. ร่วมแสดงความยินดีกับมติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42

  • 9 ม.ค. 2562
  • 222
ทช. ร่วมแสดงความยินดีกับมติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบกระเช้าของขวัญและกล่าวอวยพรให้กับนายฐากูร บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่สำนักพิมพ์มติชน ก้าวเข้าสู่ปีที่ 42 ณ ห้องโถง ชั้น 1 บริษัท มติชน จำกัด มหาชน กรุงเทพฯ

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2521 โดยนายขรรค์ชัย บุนปาน และ นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร มติชนเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ และเป็นผู้ริเริ่มกิจการสื่อสิ่งพิมพ์ พร้อมกันนี้ได้นำเสนอเนื้อหาข่าวสารของกรม ทช. ไม่ว่าจะเป็นงานด้านทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลน การกัดเซาะชายฝั่ง และสัตว์ทะเลหายาก ผ่านช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์ ตลอนจนสื่อเว็บไซต์ออนไลน์ อีกทั้งเติมเต็มข้อมูลให้แก่สังคมได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับกรมฯ มาจนถึงปัจจุบัน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง