DMCR NEWS

อธิบดี ทช. ให้สัมภาษณ์กับ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

  • 9 ม.ค. 2562
  • 240
อธิบดี ทช. ให้สัมภาษณ์กับ นสพ.ประชาชาติธุรกิจ

วันที่ 9 ม.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อธิบดี ทช.) ได้ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยมีประเด็นสัมภาษณ์ที่สำคัญๆ เกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ประกอบด้วย 1. ยุทธศาสตร์การดำเนินงานและงบประมาณกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีงบประมาณ 2562 2.แผนการปฏิบัติการในพื้นที่เป้าหมายฟื้นฟูชายฝั่งทะเล 3.การเพิ่มศักยภาพชุมชนในการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทางทะเล 4.การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ 23 จังหวัดทั่วประเทศ 5.การแก้ปัญหาความขัดแย้งและการจัดสรรที่ดินเพื่อรักษาและฟื้นฟูป่าชายเลน 6.การบริหารจัดการขยะทะเลและชายฝั่ง เพื่อชุมชนและแหล่งท่องเที่ยว 7.การบริหารจัดการประมงทะเล IUU และ 8.ความร่วมมือกับนานาชาติในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ณ ห้องประชุม สำนักอธิบดี ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง