DMCR NEWS

ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบภัยพายุปาบึก พร้อมสำรวจที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

  • 11 ม.ค. 2562
  • 679
ทช. ลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประสบภัยพายุปาบึก พร้อมสำรวจที่ดินทำกินของราษฎรในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 11 ม.ค. 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) พร้อมด้วยนายอภิชัย เอกวนากุล ผอ.สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายเปลื้อง รัตนฉวี ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายวิชัย มณีเนตร ผอ.สบทช.6 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรม ทช. และหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุก ร่วมลงพื้นที่พบประชาชนผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการขอความช่วยเหลือจัดที่อยู่อาศัยและที่ทำกินท้องที่อำเภอปากพนังตามหนังสือฉบับลงวันที่ 6 ม.ค.62 ที่ยื่นต่อนายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่พบปะประชาชนและหารือแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนหมู่ที่ 2-3 บริเวณบ้านแหลม ต.แหลมตะลุมพุก อ.ปากพนัง ซึ่งมีนายกอบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน

จากการหารือในครั้งนี้พื้นที่ที่ราษฎรร้องขอตามหนังสือดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าชายเลนริมถนนอยู่ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกปัจจุบันมีราษฎรสร้างบ้านเรือนอยู่ 40 หลังส่วนที่เหลือสภาพเป็นป่าชายเลนจะเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขตามข้อกฎหมายนำพื้นที่จัดที่อยู่อาศัยให้ประชาชนที่อยู่ติดชายฝั่งทะเลท้องที่หมู่ 2,3 ต.แหลมตะลุมพุก ทั้งหมดย้ายไปอยู่รวมกันฝั่งที่ร้องขอส่วนพื้นที่เดิมจะได้ปลูกฟื้นฟูป่าทั้งหมดโดยมอบหมายให้ ผอ.ทสจ.นครศรีธรรมราชและหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแหลมตะลุมพุกไปประสานจังหวัดดำเนินการโดยด่วน หลังจากนั้นได้แวะตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 (นครศรีธรรมราช)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง