DMCR NEWS

ทช.ร่วม “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา”พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

  • 14 ม.ค. 2562
  • 1,001
ทช.ร่วม “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา”พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

วันที่ 14 มกราคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมรับฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สืบสานปณิธานตามรอยพระยุคลบาทด้วยศาสตร์พระราชา” และการแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) เป็นประธาน ในการนี้มีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดี ทช. พร้อมด้วย นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดี ทช. ตลอดจนคณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่กรม เข้าร่วมรับฟัง จำนวนทั้งสิ้น 300 คน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ เป็นวิทยากรให้การบรรยายฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการปราบปราม และต่อต้านการทุจริต รวมทั้งการปลุกจิตสำนึกของบุคลากรให้มีจิตสาธารณะ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกรม น้อมนำคุณธรรมคำสอนหรือศาสตร์พระราชา มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ในปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ด้วยความทุ่มเท เสียสละตามแบบอย่างพระองค์ท่านให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง เพื่อให้หน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพถูกต้องเป็นธรรม พร้อมทั้งร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตของภาครัฐ

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง