DMCR NEWS

พิธีมอบเข็มรักษาดินแดนยิ่งชีพ

  • 7 ต.ค. 2557
  • 3,923
พิธีมอบเข็มรักษาดินแดนยิ่งชีพ

                กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดพิธีมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพ จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน แก่นายโสภณ ทองดี ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2557 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศ ซึ่งจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูล พร้อมกับเป็นผู้ประกอบคุณงามความดีอันเป็นประโยชน์ยิ่งต่อประเทศชาติต่อไป

        

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง