DMCR NEWS

ทช. ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO)

  • 5 ก.พ. 2562
  • 304
ทช. ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO)

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) จัดการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ด้านพิธีการและประสานงาน (Liaison officer: LO) สำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้หัวข้อ ระเบียบพิธีการทูต และแนวทางปฏิบัติสำหรับ Liaison officer ในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมอาเซียนของหน่วยงานไทย และวัฒนธรรม ประเพณี มารยาทสากลที่ควรรู้และปฏิบัติ พร้อมการประสานปฏิบัติงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ประจำตัวรัฐมนตรี

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง