DMCR NEWS

ทช. ร่วมประชุมระดับอาเซียนฯ ครั้งที่ 1/62

  • 8 ก.พ. 2562
  • 344
ทช. ร่วมประชุมระดับอาเซียนฯ ครั้งที่ 1/62

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล ในช่วงที่ประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ในปี พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในการนี้มี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีฯ ทช. ตลอดจนคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล Bangkok Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Region และ Framework of Action

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง