DMCR NEWS

อทช. ร่วมประชุมมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562

  • 12 ก.พ. 2562
  • 225
อทช. ร่วมประชุมมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ครั้งที่ 1/2562 ในการนี้มีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ที่ทำการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า ชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและฝึกอบรม (กริต สามะพุทธิ) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าประจำปี 2561 และการช่วยเหลือทางคดีกรณีปฏิบัติหน้าที่ราชการในภารกิจพิทักษ์ป่า พร้อมการช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งการช่วยเหลือกรณีราษฎรถูกช้างป่าทำร้าย ทั้งนี้กลุ่มจุดกางเต็นท์ ร่วมสมทบทุนมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่า เพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า มอบเงินให้เป็นจำนวน 290,199.99 บาท โดยมีรัฐมนตรีเป็นผู้รับมอบ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง