DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมผู้บริหารพร้อมเร่งติดตามงานของกรมฯ ครั้งที่ 2/2562

  • 11 ก.พ. 2562
  • 243
ทช. จัดประชุมผู้บริหารพร้อมเร่งติดตามงานของกรมฯ ครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562 และการประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นประธาน พร้อมด้วย นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ ท่านอธิบดีได้ติดตามความคืบหน้าการจัดงาน มหกรรม ทส. ที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ 4 จังหวัด จาก 4 ภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งกรมทช.รับเป็นเจ้าภาพ จะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ การเตรียมความพร้อมการจัดประชุมระดับอาเซียน เรื่อง การจัดการปัญหาขยะทะเล โดยจะจัดให้มีการแถลงข่าวอีกครั้งเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงานให้ทุกๆ ฝ่ายได้รับทราบ และการลงพื้นที่ของ รมว.ทส. ในการติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟืองที่หาดคึกคักและหาดท่าไทร จังหวัดพังงา

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง