DMCR NEWS

ทช. เตรียมพร้อมจัดใหญ่ งานมหกรรมทส. 4 ภาค ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

  • 26 ก.พ. 2562
  • 173
ทช. เตรียมพร้อมจัดใหญ่ งานมหกรรมทส. 4 ภาค ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี

     วันที่ 25 ก.พ. 2562 (เวลา 16.30 น.) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมหารือเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรม ทส. 4 ภาค ครั้งที่ 4 "ไม้มีค่า ป่าชุมชน คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมน้ำในไร่นา มีประปาทุกครัวเรือน" ซึ่งกรม ทช. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 8 - 10 มี.ค.62 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะทำงานผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรม ทช.

     สำหรับการประชุมดังกล่าวนี้ อธิบดี ทช. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วย การเตรียมพร้อมต้อนรับคณะผู้บริหาร และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละวัน การดึงหน่วยงานภาคเอกชนมาร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ การจัดหาเยาวชนที่มีความรู้และทักษะด้านการพูดมาร่วมเสวนา การนำเสนอผลงานเด่นที่ประสบความสำเร็จด้านการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ภาคใต้ และบูมดักขยะทะเลมาร่วมจัดแสดงภายในงาน รวมถึงการจัดเตรียมร้านค้าผลิตภัณฑ์โอท๊อปของจ.สุราษฎร์ธานีมาจัดจำหน่ายภายในงาน รูปแบบแบ็คดรอปถ่ายภาพและรูปแบบเวทีกลาง อีกทั้งการจัดเตรียมการแสดงทั้งบนเวทีและต้อนรับรัฐมนตรี ทส. พร้อมคณะ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง