DMCR NEWS

ทช.จัดประชุมสรุปการเตรียมการสำหรับการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

  • 27 ก.พ. 2562
  • 219
ทช.จัดประชุมสรุปการเตรียมการสำหรับการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล

             วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน การประชุมสรุปการเตรียมการสำหรับการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ซึ่งจะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะสุโขทัย เขตสาธรกรุงเทพมหานคร โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การประชุมในครั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย เนื่องจากเป็นการประชุมระดับประเทศ

             เนื่องจากปัญหาขยะทะเลเกิดขึ้นในประเทศที่มีชายทะเล โดยเฉพาะในแม่น้ำ 10 สายหลักทั่วโลก ซึ่งไทยถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีปัญหาเรื่องขยะทะเล ดังนั้น ในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ทส.จึงได้เสนอเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศพันธมิตร ในวันที่ 5 มี.ค.นี้ โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากรัฐมนตรีอาเซียนและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เพราะแต่ละประเทศต้องการแสดงบทบาทในการระดมความคิดช่วยกันแก้ปัญหาขยะทะเล และการประชุมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้จะมีการถกกันเกี่ยวกับเรื่องปัญหาขยะพลาสติก ที่เป็นภัยคุกคามต่อสัตว์ทะเลทั่วโลก โดยการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล จะประกอบด้วยผู้แทนจากสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ อาทิญี่ปุ่น อเมริกา จีน นอร์เวย์ เป็นต้น รวมถึงกลุ่มเอ็นจีโอ เพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างมีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน ทั้งในประเทศสมาชิกอาเซียนและความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายระดับนานาชาติ และจะนำไปสู่ปฏิญญาแก้ไขปัญหาร่วมกันในอนาคตต่อไป

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง