DMCR NEWS

ทช.ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ศรชล. ครั้งที่ 2/62

  • 2 มี.ค. 2562
  • 211
ทช.ร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง ศรชล. ครั้งที่ 2/62

วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ผู้แทนกรม ทช.) เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารระดับสูง (Senior Officers Meeting: SOM) ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการจัดทำโครงสร้างและอัตรากำลังของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
และแนวทางในการปฏิบัติงานของศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ในการนี้มีพลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และเสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok เขตคลองสาน กรุงเทพฯ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง