DMCR NEWS

ทช. ร่วมจัดงานมหกรรมป่าไม้  4 ภาค ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น

  • 2 มี.ค. 2562
  • 204
ทช. ร่วมจัดงานมหกรรมป่าไม้  4 ภาค ครั้งที่ 3 ณ จ.ขอนแก่น

วันที่ 1 มี.ค. 2562 พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมป่าไม้  4 ภาค มหกรรม ทส. "ไม้มีค่า  ป่าชุมชน  คนอยู่กับป่า เพิ่มคุณค่าทะเลไทย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมน้ำในไร่นา  มีประปาทุกครัวเรือน"  ครั้งที่  3  จัดขึ้นระหว่างวันที่  1  –  3 มีนาคม 2562 โดยมีนายวิจารย์   สิมาฉายา   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  พร้อมด้วย  นายจตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  (อทช.)  นายจเรศักดิ์  นันตะวงษ์   รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวง ทส. รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชม   เด็ก   เยาวชน   และประชาชนในพื้นที่    เข้าร่วมงานประมาณ 2,000 คน ณ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7  (ขอนเเก่น) จังหวัดขอนแก่น


 

สำหรับภายในบูทกรม  ทช.  ได้นำผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลน  และอาหารทะเล  อาทิ  กุ้ง หอย ปู ปลา จัดนำมาวางจำหน่าย  รวมถึงนำโมเดลจำลองแม่เต่ามะเฟือง  กิจกรรมระบายสีเสื้อสัตว์ทะเลหายาก การตอบคำถามและการร้องเพลงเพื่อชิงของรางวัล โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากเด็ก  เยาวชน   และประชาชนทั่วไปมาร่วมเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมสนุกกับกิจกรรมให้ความรู้ภายในบูธกรม ทช. อีกด้วย ทั้งนี้ครั้งที่  4 จะจัดขึ้น ณ หอประชุมวชิราลงกรณมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2562 ซึ่งทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นเจ้าภาพการจัดงาน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง