DMCR NEWS

อทช.ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

  • 2 เม.ย. 2562
  • 206
อทช.ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 2 เมษายน 2562 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ การจัดการและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ อาคารอเนกประสงค์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอให้มีกำลังใจในการแก้ไขปัญหา ขอให้ทุกคนต่อสู้กับความไม่ดี สู้กับอันตรายต่างๆ และขอให้ทำงานด้วยความปลอดภัย รู้ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อย เต็มที่ในการทำงาน และทำงานเพื่อถวายพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงกำชับ และทรงห่วงใย ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด ทั้งนี้ รัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้ได้โดยเร็ว และทำให้สถานการณ์คลี่คลายในทางที่ดีขึ้นให้ได้ภายใน 7 วัน ซึ่งจะเร่งหามาตรการในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ และจำเป็นต้องเข้มงวดในการใช้กฎหมายดำเนินการกับผู้กระทำความผิด เพื่อแก้ไขปัญหาในการลักลอบเผาป่า ขอให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมร่วมมือร่วมใจช่วยกันแก้ไขปัญหา ซึ่งภาครัฐต้องทำงานแบบบูรณาการมากขึ้น ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเฝ้าระวัง พร้อมกับขอให้ติดตามผลการดำเนินการอย่างใกล้ชิด และปรับรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง