DMCR NEWS

ทช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกิน และเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล

  • 19 เม.ย. 2562
  • 193
ทช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกิน  และเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล

     วันที่ 19 เมษายน 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนโครงการจัดที่ดินทำกิน และเพื่อการอยู่อาศัยให้ชุมชนในพื้นที่ป่าชายเลน ตามนโยบายรัฐบาล ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) โดยมีนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลาเวนเดอร์ 2 โรงแรมทีเคพาเลซโฮเตล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

     ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 กรณีการแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกประเภท) และบรรยายหัวข้อ (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง