DMCR NEWS

อธิบดี ทช. พร้อมคณะร่วมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ พร้อมแสดงความยินดีผู้บริหาร ทช. ที่เข้ารับรางวัล "เพชรจรัสแสง"

  • 9 เม.ย. 2562
  • 384
อธิบดี ทช. พร้อมคณะร่วมรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ พร้อมแสดงความยินดีผู้บริหาร ทช. ที่เข้ารับรางวัล "เพชรจรัสแสง"

     วันที่ 9 เม.ย. 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) จัดพิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 พร้อมทั้งมอบรางวัล เพชรจรัสแสง และรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ ให้แก่บุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ประจำปี 2561 โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีพร้อมให้โอวาทและให้พรแก่ผู้บริหารข้าราชการ พนักงาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวง ทส. ในการนี้ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

        ในโอกาสนี้ รมว.ทส. ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเพชรจรัสแสง บุคคลต้นแบบในกระทรวง ทส. จำนวน 5 ราย และโล่เชิดชูเกียรติ จำนวน 25ราย ซึ่งในปีนี้ กรม ทช. ได้เข้ารับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปี 2561 จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายเกรียง มหาศิริ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและประสานงาน เครือข่าย ทช. ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล โดยมีการร่วมมือกับชุมชนชายฝั่งและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ดูแล และปกป้องท้องทะเลอีกทั้งสัตว์ทะเลหายากให้คงอยู่คู่ทะเลไทยสืบไป
    สำหรับรางวัลเพชรจรัสแสงเป็นโครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่ประพฤติตนปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างให้บุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติตามและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม และจริยธรรมปรากฏชัดเจน เป็นที่ยอมรับ และมีผลงานโดดเด่นเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับภารกิจราชการและประชาชน

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง