DMCR NEWS

ทช.หารือแนวทางจัดทำแนวชายฝั่ง (Coastline) ประเทศไทย 2562

  • 9 พ.ค. 2562
  • 373
ทช.หารือแนวทางจัดทำแนวชายฝั่ง (Coastline) ประเทศไทย 2562

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำแนวชายฝั่ง (Coastline) ประเทศไทย 2562 โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน ในการนี้มีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพะยูน ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการจัดทำแนวชายฝั่ง (Coastline) ประเทศไทย 2562 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมทั้งร่วมมือกันพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบภูมิสารสนเทศทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงด้านอื่นที่เป็นประโยชน์ และแสดงความประสงค์ที่จะร่วมผลักดันและส่งเสริมการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง