DMCR NEWS

รองอธิบดี ทช. ร่วมหารือกับ คกก. มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

  • 9 พ.ค. 2562
  • 387
รองอธิบดี ทช. ร่วมหารือกับ คกก. มูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 62 ที่ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 ศาสตราจารย์ สนิท อักษรแก้ว ประธานกรรมการมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2562 โดยมีคณะกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ในการนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้แทนกรมฯ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้ที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ตลอดจนความก้าวหน้าของคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมถึงความคืบหน้าในการก่อสร้างมูลนิธิสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนนานาชาติ ร.9 อีกทั้งร่วมกันพิจารณากิจกรรมการดำเนินงานสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิป่าชายเลนนานาชาติสวนพฤกษศาสตร์ ร.9

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง