DMCR NEWS

ทช.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

  • 25 พ.ย. 2557
  • 962
ทช.แถลงข่าวเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

             เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษฏ์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในงานแถลงข่าวประจำสัปดาห์ เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 อย่างยิ่งใหญ่ครอบคลุม 4 ภูมิภาค ตลอดเดือนธันวาคมนี้ โดยมีผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุม202 ชั้น 2 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการนี้นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้กล่าวถึงความพร้อมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในหัวข้อ รักษ์ทะเลและชายฝั่งสร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
               โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2557 ในครั้งนี้ มีกำหนดการจัดกิจกรรมหลักในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ดังนี้ 1.การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2557 ในหัวข้อ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี 2.โครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก-เขาตาหม้อ จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 บริเวณพื้นที่ต่อเนื่องโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี 3.โครงการรักษ์ทะเลและชายฝั่งสร้างพลังการมีส่วนร่วม อย่างยั่งยืน จัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 บริเวณพื้นที่ในอำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 4.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำบึงกิว จัดขึ้นในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 บริเวณอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด และ 5.โครงการป่าชุมชนต้นแบบ ตามแนวพระราชดำริ จัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 บริเวณ ป่าชุมชนบ้านตลาดขี้เหล็ก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

                    

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง