DMCR NEWS

อทช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44

  • 17 พ.ย. 2557
  • 2,128
อทช.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44

               เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557 นายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(อทช.) พร้อมด้วยนายชากรี รอดไฝ ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และคณะผู้บริหาร เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามการเตรียมงาน โครงการรักษ์ทะเลและชายฝั่ง สร้างพลังการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 และติดตามความก้าวหน้าของโครงการนำร่องระบบสหกรณ์เพื่อจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและฟื้นฟูป่าชายเลนอย่างยั่งยืน โดยมีนายวัชรินทร์ ถิ่นถลาง ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (จ.สงขลา) และเจ้าหน้าที่ในสังกัดได้ให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้ท่านอธิบดีฯได้เข้าประชุมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆพร้อมกับให้โอวาทแก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

                    

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง