DMCR NEWS

อทช.ให้สัมภาษณ์สดในรายการสถานีประชาชน

  • 11 มิ.ย. 2562
  • 344
อทช.ให้สัมภาษณ์สดในรายการสถานีประชาชน

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 14.05 – 15.00 น. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (อทช.) ได้ให้สัมภาษณ์สดกับทางรายการ สถานีประชาชน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ประเด็นในการสัมภาษณ์เกี่ยวกับ “วันทะเลโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปี

โดยองค์การสหประชาชาติ UN ได้กำหนดหัวข้อในปีนี้ว่า “Gender and the Ocean” ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความเท่าเทียมกันในทุกเพศทุกวัย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของท้องทะเลไทย รวมถึงให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ทะเล และช่วยกันพัฒนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรทะเลให้ยั่งยืนและคงอยู่ต่อไป โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผล เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ สตูดิโอ 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง