DMCR NEWS

คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558

  • 26 มิ.ย. 2562
  • 15,183

คู่มือสำหรับประชาชน 

การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทำประโยชน์ในเขตป่า พ.ศ. 2558 เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ดาวน์โหลด

คู่มือ การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลน.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.15 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 596
เอกสารประกอบการพิจารณา.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.20 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 337
แบบฟอร์มคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 0.78 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 322

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง