DMCR NEWS

ทช.มอบรางวัลภาพทรงคุณค่าจากกิจกรรมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

  • 11 ก.ค. 2562
  • 268
ทช.มอบรางวัลภาพทรงคุณค่าจากกิจกรรมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย"

        วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ “เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย” ซึ่งได้รับเกียรติจากนายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นผู้มอบรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกภาพวาดที่ทรงคุณค่า จำนวน 12 ท่าน โดยมีนายธเนศ มั่นน้อย เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมฯ เข้าร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในพิธี ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 9  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
       สำหรับกิจกรรมการประกวดวาดภาพจิตรกรรม ภายใต้หัวข้อ "เต่ามะเฟืองกลับทะเลไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดไปแล้วเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ

 

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง