DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ พ.ศ. 2562

  • 31 ก.ค. 2562
  • 18,403

ดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คทช. พ.ศ. 2562.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 6.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 207

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง