DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 2 ส.ค. 2562
  • 2,837

ดาวน์โหลด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 84
1. ใบสมัครคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 29
2. หนังสือเสนอบุคคล.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
3. หนังสือยินยอม.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 27
4. หนังสือรับรอง.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 28

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง