DMCR NEWS

ประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ

  • 2 ส.ค. 2562
  • 19,360

ดาวน์โหลด

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ.pdf
ประเภทไฟล์ : .pdf ขนาด : 4.61 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 198
1. ใบสมัครคัดเลือกเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.03 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 63
2. หนังสือเสนอบุคคล.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 58
3. หนังสือยินยอม.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 52
4. หนังสือรับรอง.docx
ประเภทไฟล์ : .docx ขนาด : 0.02 Mb จำนวนดาวน์โหลด : 60

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง